ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางรมย์ชลี รชตะไพโรจน์

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวลักษมี ศรีสวัสดิ์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางรัชนก ยาวิคำ
ครูผู้สอน

นางสาวหฤทัย ชุ่มพา