ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เลาหจิตร นิวส์
กองลูกเสือโรงเรียนเลาหจิตรวิทยาร่วมร่วมโครงการเฉลิมพระเกรียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน (อ่าน 995) 28 ก.ค. 60
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปถวายเป็นพุทธบูชา ร วัดสันดอนรอม และวัดสังฆาราราม(วัดประตูลี้) (อ่าน 937) 07 ก.ค. 60
กิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา (อ่าน 1016) 04 ก.ค. 60
งานทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนเลาหจิตรวิทยา (อ่าน 882) 03 ก.ค. 60
พิธีการสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ใน วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 (อ่าน 671) 03 ก.ค. 60
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเลาจิตร (อ่าน 546) 03 ก.ค. 60
การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 597) 20 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันไหว็ครู (อ่าน 618) 20 มิ.ย. 60
เปิดรับนักเรียน เรียน SUMMER COURSE 2017ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (อ่าน 720) 08 มี.ค. 60
ค่ายเยวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (อ่าน 773) 20 ธ.ค. 59
ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงณฐากาญจน์ บุตดาจี๋ (อ่าน 868) 16 ธ.ค. 59
แสดงความยินดี กับ เด็กหญิงภัควลัญญ์ ปัญญาไวย์ (อ่าน 927) 16 ธ.ค. 59
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่66 (อ่าน 763) 16 พ.ย. 59
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา แปรอักษรถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่9 (อ่าน 814) 09 พ.ย. 59
การประกวดฮ่ำกะโลง ประเภท เยาวชน (อ่าน 812) 26 ก.ย. 59
กีฬา - กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 831) 26 ก.ย. 59
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนและได้รับรางวัล ทักษะวิชาการ (อ่าน 1045) 21 ก.ย. 59
“กำฮ่ำล้านนาและกะโลงสลากย้อม” (อ่าน 1136) 11 ม.ค. 59
เด็กดีเด่นของจังหวัดลำพูน (อ่าน 940) 11 ม.ค. 59
รางวัลชนะเลิศการพูด “เรื่องเล่าเมืองลำพูน” (อ่าน 1154) 11 ม.ค. 59
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ประจำปี 2558 (อ่าน 1149) 17 ส.ค. 58
เลาหจิตรร่วมใจทำบุญเนื่องวันวิสาขบูชา 2558 (อ่าน 967) 02 มิ.ย. 58
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา2558 (อ่าน 964) 02 มิ.ย. 58
การปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 969) 26 พ.ค. 58
การจัดการอบรม "จิตวิญญาณของความเป็นครู" วันที่1 (อ่าน 1626) 24 พ.ย. 57
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 1201) 05 ส.ค. 57
ชากังลาว สวิมมิ่ง จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดคลิก (อ่าน 1047) 30 ก.ค. 57
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน (อ่าน 1681) 30 ก.ค. 57
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเลาหจิตรวิทยาแนะแนวการศึกษานักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ (อ่าน 1019) 24 ก.ค. 57
กิจกรรม SUMMER57 ร่วมศึกษาชีวิตสัตว์ป่ากับสวนสัตว์เชียงใหม่ (อ่าน 1063) 28 เม.ย. 57
การแข่งคณิตคิดเร็วชิงแชร์ภาคเหนือ (อ่าน 986) 26 ก.พ. 57
คณะครูโรงเรียนเลาหจิตรเข้าร่วม การประกวดสื่อนวัตกรรม และตลาดนัดแรงงาน สมาคมโรงเรียนเอกชนลำพูน (อ่าน 1338) 13 ก.พ. 57
คณะครูโรงเรียนเลาหจิตรเข้าร่วม การประกวดสื่อนวัตกรรม และตลาดนัดแรงงาน สมาคมโรงเรียนเอกชนลำพูน (อ่าน 962) 13 ก.พ. 57
เริ่มแล้วการเข้าค่ายลูกเสือระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1433) 22 ธ.ค. 56
กิจกรรมการเข้าค่ายอนุบาลเอกชน (อ่าน 1022) 14 ธ.ค. 56
ขอแสดงคมายินดี กับเด็กชายเอกปวี ไชยมาลา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถเข้าศึกษาต่อ ที่โรง (อ่าน 947) 16 พ.ย. 56
ขอแสดงความเสียใจ กับคุณครูไพรสญ ยะเมืองมอญ (อ่าน 939) 02 เม.ย. 56
เมื่อท่านมาเราดีใจ เมื่อท่านจากไปเราคิดถึง (อ่าน 1027) 02 เม.ย. 56
กิจกรรม Summer (อ่าน 950) 02 เม.ย. 56
ขอแสดงความยินดีในการสอบเรียนต่อชั้นม.1 (อ่าน 877) 01 เม.ย. 56