ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เลาหจิตร นิวส์
กองลูกเสือโรงเรียนเลาหจิตรวิทยาร่วมร่วมโครงการเฉลิมพระเกรียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 60
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปถวายเป็นพุทธบูชา ร วัดสันดอนรอม และวัดสังฆาราราม(วัดประตูลี้)
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 60
กิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 60
งานทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 60
พิธีการสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ใน วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 60
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเลาจิตร
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 60
การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันไหว็ครู
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 60
เปิดรับนักเรียน เรียน SUMMER COURSE 2017ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 60
ค่ายเยวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 59
ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงณฐากาญจน์ บุตดาจี๋
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 59
แสดงความยินดี กับ เด็กหญิงภัควลัญญ์ ปัญญาไวย์
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 59
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่66
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 59
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา แปรอักษรถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่9
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 59
การประกวดฮ่ำกะโลง ประเภท เยาวชน
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 59
กีฬา - กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 59
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนและได้รับรางวัล ทักษะวิชาการ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 59
“กำฮ่ำล้านนาและกะโลงสลากย้อม”
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 59
เด็กดีเด่นของจังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 59
รางวัลชนะเลิศการพูด “เรื่องเล่าเมืองลำพูน”
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 59