ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม/การเรียนภาษาจีน (Activities / Learning Chinese)
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ชนัญชิดา คำปันนา และ ด.ญ. ณฐากาญจน์ บุตดาจี๋ ที่ไดรับรางวัลเหรียญ เงิน ระดั (อ่าน 1097) 20 ธ.ค. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.นวพรรณ ไพรธนสมบัติ และ ด.ญ.ภัควลัญญ์ ปัญญาไวย์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับภา (อ่าน 1052) 20 ธ.ค. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ภัคควลัญญ์ ปัญญาไว ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง อันดับที่ 2 ในการแข่งขัน (พูดภาษาจ (อ่าน 1355) 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ณฐากาญจน์ บุดดาจี๋ ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง อันดับที่ 1 ในการแข่งขัน (พูดภาษาจ (อ่าน 1306) 24 ก.พ. 60
สอบ YCT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 (อ่าน 1544) 21 พ.ย. 59