ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม/การเรียนภาษาอังกฤษ (Activities / Learning English)
ของแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง รัฐนันท์ รชตะไพโรจน์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศงานศิลปะหัตกรรรมนักเรียน ระ (อ่าน 1031) 20 ธ.ค. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.โกลัญญา บุญมานพ ได้เข้าร่วม ในการแข่งขัน (North Sillapa phare) ระดับชั้นมัธย (อ่าน 1240) 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.คนัญญา ฟูวงศ์สิทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ในการแข่งขัน Story Telling ระดับ (อ่าน 1196) 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.รัฐนันท์ รชตะไพโรจน์ ที่ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น (อ่าน 862) 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.สุประวีญ์ เปรี่ยมพิมาย ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง ในการแข่งขัน (Impromptu Speech (อ่าน 1246) 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ชลันดา ยาราช และ ด.ช.พีรฉัตร สืบศิริโชติกุล ได้รับรางวัลเหรียญ ทองแดง อันดับ (อ่าน 1198) 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ช.ธนกฤต ประสม ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง อันดับที่ 5 ในการแข่งขัน (Multi Skill Com (อ่าน 1282) 24 ก.พ. 60