ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม/การเรียนระดับเนอสเซอรี่/อนุบาล (Activities / classes Nursery / Kindergarten)
กิจกรรมวันลอยกระทงของน้องๆเนอสเซอรี่และอนุบาล (อ่าน 483) 03 พ.ย. 60
4การเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล (อ่าน 930) 27 ธ.ค. 59
เก็บตกกิจกรรมคริสต์มาส เนิสและอนุบาล (อ่าน 721) 27 ธ.ค. 59
การเรียนการสอนแบบโครงงานเรื่อง ช้าง ระดับอนุบาล 1 (อ่าน 1421) 27 ธ.ค. 59
ผู้ใหญ่ใจดีจากบิ๊กซีมาแจกของขวัญให้เด็ก ๆ (อ่าน 666) 27 ธ.ค. 59
กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีสากล ระดับปฐมวัย (อ่าน 851) 28 พ.ย. 59
กิจกรรม ฐานที่ 3 ทำกระทง (อ่าน 627) 18 พ.ย. 59
กิจกรรม ฐานที่ 2 โคมไฟประดับ (อ่าน 516) 18 พ.ย. 59
กิจกรรมกระทง เนอสเซอรี่/อนุบาล (อ่าน 607) 18 พ.ย. 59
กิจกรรมฐานที่ 1 ฐานอาหารไทย กล้วยบวชชี (อ่าน 802) 18 พ.ย. 59