ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม/การเรียนระดับเนอสเซอรี่/อนุบาล (Activities / classes Nursery / Kindergarten)
4การเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 59
เก็บตกกิจกรรมคริสต์มาส เนิสและอนุบาล
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 59
การเรียนการสอนแบบโครงงานเรื่อง ช้าง ระดับอนุบาล 1
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 59
ผู้ใหญ่ใจดีจากบิ๊กซีมาแจกของขวัญให้เด็ก ๆ
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 59
กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีสากล ระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 59
กิจกรรม ฐานที่ 3 ทำกระทง
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 59
กิจกรรม ฐานที่ 2 โคมไฟประดับ
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 59
กิจกรรมกระทง เนอสเซอรี่/อนุบาล
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 59
กิจกรรมฐานที่ 1 ฐานอาหารไทย กล้วยบวชชี
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 59