ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เลาหจิตร นิวส์
กิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา
กิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา ของนักเรียนโรงเรียนเลาหจิตรวิทยา เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา ปีการศึกษา 2560 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวาย ณ วัดสันดอนรอม และว้ดศังฆาราราม(วัดประตูลี้) ประจำทุกปีเป็นธรรมบูชาแก่เด็กๆนักเรียนของโรงเรียนเลาหจิตรวิทยาต่อไป
น้องมัธยม
น้องนักเรียนห้องเรียนคู่ขนาน
พี่มัธยมศึกษาปีที่ 3
เด้กนักเรียนระดับชั้นป.1
คุณครูหล่อเทียน
น้องๆระดับชั้นอนุบาล
นองระดับอนุบาล
นองระดับอนุบาล
น้องนักเรียนระดับประถมศึกษา
คุณครูหล่อเทียน
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2560,15:56   อ่าน 1311 ครั้ง