ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่เว้นวันหมุดราชการ (อ่าน 1642) 20 มิ.ย. 63
ตรวจสอบผลการเรียน (อ่าน 27) 28 มี.ค. 63
ปฏิทินนักเรียนประจำเดือน ธันวาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 (อ่าน 365) 04 ก.พ. 63
ปฏิทินประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562 (อ่าน 615) 10 ก.ย. 62
สภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 564) 10 ก.ย. 62
สภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1113) 29 ส.ค. 61
ปฎิทินนักเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561 (อ่าน 1388) 19 ก.พ. 61
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ (อ่าน 1273) 18 ต.ค. 60
เปิดแล้ว SUMMER COURSE 2017 (อ่าน 1244) 07 มี.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกันเด็กนักเรียนที่สำเสร็จการศึกษาจากโรงเรียนเลาหจิตรวิทยาลำพูน ประจำปีการศึกษา2559 (อ่าน 1177) 03 มี.ค. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.อนัญญา เตโช ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน อันดับที่ 17 ในการแข่งขัน (เรียงร้อยถ้อย (อ่าน 905) 24 ก.พ. 60
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 1043) 16 พ.ย. 59
รับสมัครนักเรียน (อ่าน 1432) 01 เม.ย. 59
ขอแสดงความยินดี (อ่าน 1653) 20 ต.ค. 58
เชิญชม (อ่าน 1339) 01 ก.ย. 58
อาเซียนมา โอกาสมี เตรียมวันนี้ให้พร้อม (อ่าน 1350) 25 ส.ค. 58
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 1147) 22 พ.ค. 58
ขอแสดงความยินดีนักเรียนชั้น ป. 6 และ มง3 ทุกคน (อ่าน 1185) 04 พ.ค. 58
แสดงความยินดี (อ่าน 1308) 09 มี.ค. 58
ขอแสดงความยินดี (อ่าน 1391) 12 ม.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุธาสินี ณ วรรณมา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6B (อ่าน 1756) 09 ม.ค. 58
บุตรหลานของท่าน เปรียบดังบุตรหลานของเรา (อ่าน 2432) 17 พ.ย. 57
ต้อนรับสถานเอกอัครราชฑูตจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย (อ่าน 1399) 15 พ.ย. 57
แจ้งหยุดเรียน (อ่าน 2104) 13 พ.ย. 57
ดร.พัทธ์ธีรา รชตะไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเสื้อสายตรวจให้กับ สภ.ลำพูน (อ่าน 1361) 31 ต.ค. 57
ขอแสดงความยินดี (อ่าน 2409) 30 ต.ค. 57
รู้ทันภัยใกล้ตัว“เด็ก”ช่วงฤดูฝน (อ่าน 1580) 28 ส.ค. 57
5 วิธีเอาตัวรอดจากฟ้าผ่า (อ่าน 1342) 28 ส.ค. 57
`ฮัลโหล-เล่นเน็ต` ขณะฝนฟ้าคะนอง เสี่ยงถูกฟ้าผ่า (อ่าน 1224) 28 ส.ค. 57
เมื่อเยาวชนผจญอิทธิพลของ `สื่อ` (อ่าน 1217) 28 ส.ค. 57
“รักลูก” ต้องสอนลูกให้ “รักเป็น” (อ่าน 1188) 28 ส.ค. 57
แจกผลการเรียน รายละเอียดคลิก (อ่าน 1334) 26 ก.ค. 57
การสอบ YCT รอบแรก (อ่าน 1293) 25 ก.ค. 57
WELCOME BACK TO LAOHAJIT VITTAYA SCHOOL S/Y 2014-2015 (อ่าน 1773) 14 พ.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ทุกคน ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ไ (อ่าน 1175) 09 เม.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายนฤบดินทร์ ตาสุยะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าโรงเ (อ่าน 1386) 09 เม.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ทุกคน ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนจักรคำคณาทรได้ (อ่าน 1628) 09 เม.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ทุกคน ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ไ (อ่าน 1152) 09 เม.ย. 57
ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1110) 06 เม.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายโอภากุล ศรีเรือน ที่สามารถสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ (อ่าน 1449) 06 เม.ย. 57