ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบกรอกคะแนน-QC 1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 356 KB 92
แบบบันทึกหลังสอน ปี58 Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 96
ตัวอย่างหัวข้อสอบร.ร. Word Document ขนาดไฟล์ 29.46 KB 126
Weekly Spelling Words-1 (6A) Word Document ขนาดไฟล์ 31.12 KB 179
Weekly Spelling Words-1 (5A) Word Document ขนาดไฟล์ 30.9 KB 186
spelling Words Week 6 June 16-20, 2014p.4 Word Document ขนาดไฟล์ 30.62 KB 168
Dictationspelling P3 Word Document ขนาดไฟล์ 985.28 KB 197
1st week spelling p2a Word Document ขนาดไฟล์ 29.53 KB 135
Dictationspelling p.1 Word Document ขนาดไฟล์ 503.42 KB 180
หลักสูตรซาเลนเซียน 56 173
งานวิจัยประถมปี 54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.36 MB 215
งานวิจัยครูไพลินประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.67 KB 204
โครงงานอนุบาลปี 53 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3 MB 276
โครงงานครูแขก RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.85 MB 228
โครงงานต่างๆ 249
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.28 KB 261
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.26 KB 256
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 500.32 KB 312
หลักศูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.46 KB 279
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.3 KB 264
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.95 KB 273
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.15 KB 290