ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปฏิทินนักเรียนประจำเดือน ธันวาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.47 KB 19
ใบกรอกคะแนน-QC 1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 356 KB 121
แบบบันทึกหลังสอน ปี58 Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 118
ตัวอย่างหัวข้อสอบร.ร. Word Document ขนาดไฟล์ 29.46 KB 151
Weekly Spelling Words-1 (6A) Word Document ขนาดไฟล์ 31.12 KB 196
Weekly Spelling Words-1 (5A) Word Document ขนาดไฟล์ 30.9 KB 215
spelling Words Week 6 June 16-20, 2014p.4 Word Document ขนาดไฟล์ 30.62 KB 193
Dictationspelling P3 Word Document ขนาดไฟล์ 985.28 KB 222
1st week spelling p2a Word Document ขนาดไฟล์ 29.53 KB 158
Dictationspelling p.1 Word Document ขนาดไฟล์ 503.42 KB 199
หลักสูตรซาเลนเซียน 56 197
งานวิจัยประถมปี 54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.36 MB 233
งานวิจัยครูไพลินประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.67 KB 229
โครงงานอนุบาลปี 53 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3 MB 294
โครงงานครูแขก RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.85 MB 251
โครงงานต่างๆ 272
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.28 KB 284
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.26 KB 279
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 500.32 KB 335
หลักศูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.46 KB 301
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.3 KB 283
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.95 KB 293
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.15 KB 321