ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบกรอกคะแนน-QC 1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 356 KB 97
แบบบันทึกหลังสอน ปี58 Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 103
ตัวอย่างหัวข้อสอบร.ร. Word Document ขนาดไฟล์ 29.46 KB 131
Weekly Spelling Words-1 (6A) Word Document ขนาดไฟล์ 31.12 KB 180
Weekly Spelling Words-1 (5A) Word Document ขนาดไฟล์ 30.9 KB 196
spelling Words Week 6 June 16-20, 2014p.4 Word Document ขนาดไฟล์ 30.62 KB 178
Dictationspelling P3 Word Document ขนาดไฟล์ 985.28 KB 206
1st week spelling p2a Word Document ขนาดไฟล์ 29.53 KB 144
Dictationspelling p.1 Word Document ขนาดไฟล์ 503.42 KB 184
หลักสูตรซาเลนเซียน 56 180
งานวิจัยประถมปี 54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.36 MB 218
งานวิจัยครูไพลินประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.67 KB 213
โครงงานอนุบาลปี 53 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3 MB 280
โครงงานครูแขก RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.85 MB 238
โครงงานต่างๆ 256
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.28 KB 265
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.26 KB 261
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 500.32 KB 316
หลักศูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.46 KB 284
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.3 KB 269
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.95 KB 277
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.15 KB 300