ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบกรอกคะแนน-QC 1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 356 KB 103
แบบบันทึกหลังสอน ปี58 Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 107
ตัวอย่างหัวข้อสอบร.ร. Word Document ขนาดไฟล์ 29.46 KB 139
Weekly Spelling Words-1 (6A) Word Document ขนาดไฟล์ 31.12 KB 187
Weekly Spelling Words-1 (5A) Word Document ขนาดไฟล์ 30.9 KB 201
spelling Words Week 6 June 16-20, 2014p.4 Word Document ขนาดไฟล์ 30.62 KB 184
Dictationspelling P3 Word Document ขนาดไฟล์ 985.28 KB 213
1st week spelling p2a Word Document ขนาดไฟล์ 29.53 KB 148
Dictationspelling p.1 Word Document ขนาดไฟล์ 503.42 KB 189
หลักสูตรซาเลนเซียน 56 185
งานวิจัยประถมปี 54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.36 MB 223
งานวิจัยครูไพลินประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.67 KB 219
โครงงานอนุบาลปี 53 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3 MB 285
โครงงานครูแขก RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.85 MB 242
โครงงานต่างๆ 262
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.28 KB 271
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.26 KB 267
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 500.32 KB 324
หลักศูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.46 KB 291
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.3 KB 274
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.95 KB 283
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.15 KB 306