ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบกรอกคะแนน-QC 1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 356 KB 57
แบบบันทึกหลังสอน ปี58 Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 62
ตัวอย่างหัวข้อสอบร.ร. Word Document ขนาดไฟล์ 29.46 KB 92
Weekly Spelling Words-1 (6A) Word Document ขนาดไฟล์ 31.12 KB 147
Weekly Spelling Words-1 (5A) Word Document ขนาดไฟล์ 30.9 KB 154
spelling Words Week 6 June 16-20, 2014p.4 Word Document ขนาดไฟล์ 30.62 KB 136
Dictationspelling P3 Word Document ขนาดไฟล์ 985.28 KB 165
1st week spelling p2a Word Document ขนาดไฟล์ 29.53 KB 104
Dictationspelling p.1 Word Document ขนาดไฟล์ 503.42 KB 152
หลักสูตรซาเลนเซียน 56 141
งานวิจัยประถมปี 54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.36 MB 173
งานวิจัยครูไพลินประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.67 KB 171
โครงงานอนุบาลปี 53 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3 MB 246
โครงงานครูแขก RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.85 MB 198
โครงงานต่างๆ 219
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.28 KB 230
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.26 KB 218
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 500.32 KB 282
หลักศูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.46 KB 242
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.3 KB 232
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.95 KB 241
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.15 KB 253