ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
25 ซ.1 (ถ.ลำพูน-ป่าซาง)   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 511225


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน