ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 CEFR Test 2
16 ก.พ. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 ลงทะเบียนล่วงหน้า ภาคเรียนที่1/2561(ส่วนลด4%สำหรับนักเรียนที่เลื่อนชั้น)
28 ก.พ. 58 ปิดภาคเรียนที่ 2

25 ก.พ. 58 ถึง 27 ก.พ. 58 สอบปลายภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

02 ก.พ. 58 สอบQ.C ครั้งที่ 4

31 ม.ค. 58 สอบo-net ป.6

31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบo-net ม.3

07 ม.ค. 58 ถึง 09 ม.ค. 58 สอบกลางภาค

31 ธ.ค. 57 ถึง 02 ม.ค. 58 หยุดวันขึ้นปีใหม่

10 ธ.ค. 57 หยุด วันรัฐธรรมนูญ

09 ธ.ค. 57 สอบQ.C ครั้งที่ 3

05 ธ.ค. 57 หยุด วันพ่อแห่งชาติ

24 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 หยุดระดับชั้นประถมและมัธยม (ที่พักนักกีฬา จ.พิจิตร) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31

27 ต.ค. 57 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557